Vránův mini-manuál ORG/PRA pro vůdce oddílů a činovníky středisek (2011)

[ doc (0.5 mb) | pdf (0.5 mb) ]


________________________________________________________________________
Informace pro obor Právo na vůdcovském kurzu Pražského kraje A.B.S. (jaro 2010) :


Základ je Mini-manuál ORG/PRA pro vůdce oddílů a činovníky středisek (aktuální verze nahoře)

Pro dobré porozumění se doporučují skripta Organizace a Právo z kurzu Gemini/Castor (viz níže)
a pro nadšence (daleko nad požadavky VZk) skripta Gemini/Hopík (viz níže)

________________________________________________________________________

Informace pro obor ORG/PRA k čekatelské zkoušce (ČK ŘEMŘICH 2010, ČK Brdské lesní školy 2010) (zima 2009/jaro 2010) :
Základ je Mini-manuál ORG/PRA pro vůdce oddílů a činovníky středisek (aktuální verze nahoře)

Přehled poždavků ke zkoušce ORG/PRA pro ČK BLŠ 2010
[ org_pra_BLS_pozadavky.rtf ]


Pro zvláštní nadšence se nabízí ke studiu materiály z kurzů Gemini/Castor a Gemini/Hopík (viz níže), to však je daleko nad požadavky čekatelské zk.
________________________________________________________________________Texty pro zkoušku z práva v rámci organizační zkoušky GEMINI/HOPÍK 2010/2011 : Vránova skripta Právo - úvodní blok a civilní právo

Text pro interní použití frekventantům hospodářského a organizačního kurzu HOPÍK 2010 k přípravě na zkoušku ze základů práva a z práva v rámci organizační resp. hospodářské zkoušky.

V textu alespoň zlehka vyznačen rozdíl mezi zásadnějšími a o něco méně zásadními pasážemi (ty druhé psány tmavomodrou kurzívou) s tím, že toto dělení bylo zamýšleno i tak, že adepti organizační zkoušky by měli nastudovat celou materii těchto skript, naopak adepti hospodářské zkoušky by při zkoušce ze základů práva měli vystačit se znalostí jen částí nepsaných kurzívou,

dále text obsahuje i pasáže s výkladem úžeji se vážícím k praxi, výkladem založeným na autorových zkušenostech, popř. výkladem, který má zvláštní význam pro činnost v rámci Junáka (text v rámečku).

Tento text ovšem pokrývá jen část právních témat hospodářské/organizační zkoušky, zejm. vůbec neobsahuje výklad trestního práva a práva správních deliktů, ani žádné části správního práva (stavební pr., lesní a hygienické předpisy). Pokud jde o právo finanční a pracovní, lze dobrý výklad najít v publikaci Jan Stejskal: Hospodaření od A do Z, TDC, Praha 2006

Co ještě přečíst o právu k hospodářské zkoušce? > Adam-Bilbo-Bobr-Brusinka-Kasař-Špalek-Vrána a kol.: Organizace a právo - texty VLK Castor, (Junák - Gemini 2010) > J. Stejskal: Hospodaření od A do Z, Junák - TDC, Praha 2006 > P. Pavlok: Organizace a právo pro ČK ŘEMŘICH (Junák - 7.stř.Blaník Praha, 2006-2010)

--vše ke stažení na mj. http://vrana.blanik.info/ tedy zde:


Vránova skripta Právo - úvodní blok a civilní právo
[ pravo_civ_HOPIK.doc ]

Adam-Bilbo-Bobr-Brusinka-Kasař-Špalek-Vrána a kol.: Organizace a právo - texty VLK Castor, (Junák - Gemini 2011)
[ 2011_pravidla_skripta.pdf ]

Vránův mini-manuál ORG/PRA pro ČK ŘEMŘICH 2010
[ pdf (380kB) ] | [ doc (480kB) ]


Doporučuje se ještě J. Stejskal: Hospodaření od A do Z, Junák - TDC, Praha 2006 - k zakoupení u TDC

Na setkání se těší

Petr Pavlok - Vrána
[ EML: vrana(zavinac)blanik.info ]
[ GSM: +420 731170341 ]